ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563
2020-02-20
ประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563
2020-02-18
สาขาวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ เรียนเชิญอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
2020-02-13
ประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2563
2019-11-26
ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รับหลักฐานการศึกษาได้แล้ว
2019-11-26
ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561 รับหลักฐานการศึกษาได้แล้ว
0000-00-00
กิจกรรม

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีกา

รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • บุคลากร
  • ติดต่อสอบถาม
  • กิจกรรม
  • แผนการเรียน
  • Lampang Rajabhat University

    119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 (LPRU): โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-237389 E-mail : sarabun_02@hotmail.com || sarabun.lpru@gmail.com