กิจกรรม
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 2 ประจำปีกา
  • หน้าแรก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • บุคลากร
  • ติดต่อสอบถาม
  • กิจกรรม
  • แผนการเรียน
  • Lampang Rajabhat University

    119 ถนนลำปาง-แม่ทะ หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100 (LPRU): โทรศัพท์ 054-237399 โทรสาร 054-237389 E-mail : sarabun_02@hotmail.com || sarabun.lpru@gmail.com